Machine learning

Strojové učení je revoluční oblast umělé inteligence, která umožňuje počítačům učit se a zlepšovat svůj výkon na základě dat bez explicitního programování. Vyvíjí algoritmy a modely pro identifikaci vzorců, vztahů a predikci, přičemž se neustále přizpůsobuje a vyvíjí.

Automated Vehicle Check

AVC+

 • Rozpoznání dat pomocí hluboké neuronové sítě
 • Automatizovaná kontrola nákladních vozidel a osobních aut s možností ručního vstupu
 • Databáze s přístupem k historickým kontrolám, včetně videozáznamů
 • Jednoduché instrukce na displeji pro řidiče, kteří procházejí kontrolou
 • Zjednodušení a zrychlení procesu kontroly, ušetření na PEREX a OPEXu
 • Jednoduchá administrace a přehledy

Videoanalytika

Dopravní reporty a přehledy

 • Řešení jak na serverech, tak i na edge zařízeních (mini PC) - Individuální výběr optimální konfigurace v závislosti na konkrétních potřebách a požadavcích projektu
 • Na serverech můžeme využít jejich výkonu a dostupného úložného prostoru pro náročné analýzy nebo dlouhodobé ukládání dat. Edge zařízení poskytují lokální zpracování a minimalizují latenci, což je vhodné pro rychlé a reaktivní aplikace, kde je potřeba co nejrychleji reagovat na data získaná z kamer
 • Kamera detekuje počet průjezdů a typy projíždějících vozidel, obsazenost parkovacích míst a jiná důležitá dopravní data pomocí neuronové sítě
 • Systém uživateli zprostředkuje přehlednou grafickou vizualizaci dat
 • Možnosti využití jak kamer, kterými již stávající monitorovací systém disponuje, tak kamer nových

Google Coral

Zjištění obsazenosti parkovacích míst

 • Embedded zařízení na čipech ESP32 se umístí na strop garáží či do exteriéru
 • Fotografie se přenáší WIFI MESH sítí až do zařízení Coral
 • Akcelerátor neuronových sítí určí, zda je místo obsazené či ne
 • Plug and play
 • Instalace bez potřeby kabelů, pouze s napájecím kabelem

Analytika

"Data pro potřebnou analýzu a optimalizaci"

 • Kontuniální online přehledy
 • Detekce intenzity dopravy, směrovosti a obsazenosti
 • Standardní vizualizace dle definovaných senzorů
 • Možnost filtrování dat
 • Snadná implementace, zpracování a vizualizace dat v ceně

Bezpečnost

"Bezpečnost na prvním místě"

 • GDPR - Data nikdy neopouští město
 • Bezpečná komunikace (APN, VPN)