PARKING
MONITORING CENTER

PMC je pokročilý nástroj určený pro všechny poskytovatele parkovacích služeb (obchodní domy, kancelářské budovy, veřejná parkoviště). Jedná se o nástroj, který lze individuálně přizpůsobit každému klientovi a který nabízí moderní cloudové řešení umožňující vzdálené monitorování, provoz a servis několika parkovišť v rámci jednoho systému. Široká škála funkcí zjednodušuje správu parkovišť pro klienty a zefektivňuje poskytování parkovacích služeb koncovým zákazníkům.

CCTV

"Průběžná kontrola zajištěna"

 • Sledování a výpočet obsazenosti jednotlivých parkovacích zón pro určení kapacity parkoviště podle aktuální situace
 • Kontrola a správa všech fyzických jednotek používaných ve všech připojených parkovacích domech.
 • Propojení kamer CCTV s parkovacími zónami a poskytování vizuální kontroly aktuální situace v dané zóně (sledování každé konkrétní zóny, jako je vjezd, výjezd, platební automat).
 • Systém poskytuje informace o stavu zón a v závislosti na nastavení uživatele aplikace vytváří bezpečnostní upozornění

SERVIS A KOMUNIKACE

"Okamžité řešení servisních požadavků."

 • Jednoduchá komunikace v aplikaci
 • Podpora provozních činností reagujících na upozornění z parkoviště
 • Možnost vytvářet oznámení, která jsou automaticky přiřazena vybrané skupině servisních techniků podle nastavených pravidel
 • Zasílání oznámení servisním technikům pomocí mobilní aplikace
 • Záznamy všech zpráv a nových oznámení prostřednictvím push oznámení
 • Možnost přiřadit ke každému upozornění fotku
 • Funkce SIP - příjem volání z fyzického zařízení (vstupní a výstupní brány), které umožní uživateli zprostředkovat komunikaci s klientem, např. při zablokované vstupní bráně, nefunkčním stroji apod.

INTUITIVNÍ MANAGEMENT

"Všechno na jednom místě"

 • Hromadná správa parkovacích karet
 • Správa rezidenčních karet pro dlouhodobé parkování
 • Aktivace karty na několika parkovištích jedním krokem
 • Podpora snímání magnetických karet a následné aktivace / deaktivace na různých parkovištích.
 • Podpora skupinových akcí s vybranou skupinou karet (možnost aktivace / deaktivace karty vybraného klienta, navýšení kreditu na kartě nebo nastavení povolených časů odjezdu)
 • Inteligentní způsob správy všech parkovacích domů - na jednom místě, avšak individuálně, a to bez dopadu na latenci a kvalitu přenosu dat

REPORTING

"Data pro potřebnou analýzu a optimalizaci"

 • Shromažďování a vyhodnocování údajů ze všech autonomních parkovišť
 • Vypracování statistických přehledů
 • Doba obsazenosti
 • Aktuální obsazenost
 • Dostupnost parkovišť a parkovacích zón v průběhu času

BEZPEČNOST

"Bezpečnost na prvním místě"

 • Používání šifrované end2end komunikace
 • Implementace správy mobilních zařízení (MDM) poskytuje plnou kontrolu nad všemi daty na jakémkoli mobilním zařízení registrovaném ve vašem systému
 • Jednotné přihlášení (SSO) - integrace řešení se správou domény a všech uživatelů z jednoho místa, např. Microsoft Windows Domain.